• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Śmiałe wyzwania dyplomatyczne
Współczesne media z pełną swoją agresywnością i coraz mniejszym przywiązaniem do pełnionej misji starają się przede wszystkim zrealizować profesjonalne założenia pieniężne na nadchodzący rok. Projektowanie ramówki w telewizji tak samo jak łączenie tematyki do gazet opiera się w głównej mierze na bazie analizy tego, co cieszy się całkowicie najogromniejszym zainteresowaniem. Wszystko to niestety nie prowadzi do wyśmienitego poziomu zawiadamiania opinii publicznej, a ta niejednokrotnie bierze własną wiedzę o realności jedynie z tego, co okazuje telewizja i pisze ogólnodostępna prasa. To smutne, dostrzega się to w wielu badaniach socjologicznych, jakie dowodzą, jak niewielka grupa w pełnej społeczności ma realną wiedzę na temat najróżniejszych detalów układu politycznego. Nawet znajomość programów dyplomatycznych partii, na jakie się głosuje, nie jest tak powszechne, jak można by zakładać w przeciętnej demokracji liberalnej. Niestety, nie wszelkie społeczeństwa w takim samym szczeblu czują się zobligowane do partycypowania w demokracji.

Szczegóły na stronie: https://www.refmat.org.pl/

Categories: Blog

Comments are closed.